اخبار و مقالات

صلح چیست؟

صلح چیست

صلح چیست

صلح به معنی صلح آشتی است و در علم حقوق یک نوع عقد است که ممکن

است در مورد رفع اختلاف موجود ویا پیشگیری از اختلاف احتمالی در آینده

،در مورد معامله و غیر آن واقع شود .برای صحت صلح ،مانند سایر عقود

طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند.اگر صلح در

مقام معامله باشد فرضا کسی به جای فروش ملک یا اتومبیلش ،آن را به

فرزندش صلح کند هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می

دهد ولی شرایط و احکام خاصه آن معامله یعنی بیع را ندارد ،بنابراین اگر

مورد صلح،عین باشد در مقابل عوض ،نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود

بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود .صلح،عقد لازم است

و بر هم نمی خورد  مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله .باید به این نکته

توجه نمود که هگر در طرف مصالحه ویا در مورد صلح اشتباهی واقع شده

باشد ،صلح باطل است .

 

صلح چیست

 

با تشکر :املاک آیندگان

تلفن :۰۲۱۲۲۶۶۹۴۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.