اخبار و مقالات

صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی

 

قبل از صدور سند و ثبت سند ،باید صورت مجلس تفکیکی تنظیم شود.

 

در خصوص صورت جلسه تفکیکی عرصه ، مالک

 

ازشهراداری نقشه تفکیک پلاک را تقاضا می کند و شهرداری پس از اخذ مدارک لازم (با توجه به مقرارات و ضوابط شهرداری) ،

 

نقشه مصوب را (موضوع ماده ۱۰۱ شهرداری ها ) به متقاضی تسلیم و نسخه ای از آن را جهت تطبیق با ضوابط و مقرارات ثبت و

 

تنظیم صورت جلسه به اداره ثبت ارسال می دارد

 

سپس مالک از طریق دفتر اسناد رسمی تقاضایی به اداره ثبت می دهد تا

 

نماینده و نقشه بردار از ملک بازدید کنند.

 

پس از تطبیق نقشه شهرداری با سند مالکیت صادره و محل ملک در صورت عدم مغایرت

 

،گواهی عدم تجاوز به مشاوران و معابر و شوراع به وسیله نقشه بردار ثبت صورت گرفته

 

و نماینده ثبت اقدام به تنظیم صورت

 

جلسه تفکیکی می کند که پس از طی تشریفات اداری و پرداخت هزینه دولتی ،

 

یک نسخه از آن به دفتر خانه اسناد رسمی

 

متقاضی ارسال خواهد شد تفکیک اعیان ،

 

توسط اداره ثبت و با استناد به گواهی پایان کار ساختمان صورت می گیرد که در این

 

خصوص نیز مالک تقاضای تفکیک را در فرم مخصوص تنظیم و از طریق یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی به پیوست تصویر

 

مصدق گواهی پایان کار به اداره ثبت ارایه می دهد.

 

پس از بازدید نماینده و نقشه بردار ثبت از پلاک مورد نظر ،نقشه بردار، کروکی

 

تمام قطعات مفروضی و قسمت های مشاعی را ترسیم و

 

صورت جلسه تفکیکی (که حاوی شرح مختصری از سابقه ملک، شرح

 

قطعات مفروزی با قید مساحت و حدود هم چنین ذکر تمام مشاعات موجود در ملک است)

صورت مجلس تفکیکی

را تهیه و تنظیم می کند و پس از طی

 

تشریفات اداری ،صورت جلسه تفکیکی صادر می شود .

 

با تشکر :املاک آیندگان 

تلفن :۲۲۶۶۹۴۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *