همه نوشته در مجموعه: اخبار و مقالات

افراد صنفی کالا – خدمات

افراد صنفی عرضه کننده کالا – خدمات افراد صنفی عرضه کننده کالا – خدمات مکلف اند با الصاق برچسب روی کالا ،یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد ،اعلام کنند. هر فرد…

مشاهده

قانون نظام صنفی املاک

فرد صنفی املاک افراد صنفی موظف اند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند آیین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور،…

مشاهده

گواهی عدم حضور

گواهی عدم حضوردردفترخانه   طبق توافق ،طرفین باید در تاریخ معین ودر ساعات اداری،در دفتر خانه ای که شماره آن در قرارداد ذکر شده است ، حاضر شده و کتبا آمادگی خود را برای انجام تعهد اعلام کننده ، فرضا خریدار متعهد شده الباقی ثمن معامله را در دفتر خانه حاضر و پرداخت کند و…

مشاهده

تاریخچه مشاوران املاک

مشاوران املاک قانون گذار ایران دلالی را یک کارتجاری محسوب کرده است دلال کسی است که واسطه معاملات مردم می شود و در قبال این واسطه گری اجرت دریافت می کند .از نظر عرف کسی که دو طرف معامله را به هم نزدیک می کند وگاهی اوقات در تنظیم قرارداد و سند معامله مداخله می…

مشاهده

قسمتهای اختصاصی و مشترک آپارتمانها

مشاعات اپارتمان طبق ماده ۱و۲ قانون تملک آپارتمان ها مالکیت در آپارتمان های مختلف شامل دو قسمت است : قسمت های اختصاصی و قسمت های مشترک   قسمت های مشترک : عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان مخصوص نباشد وبه تمامی مالکان به…

مشاهده
صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی   قبل از صدور سند و ثبت سند ،باید صورت مجلس تفکیکی تنظیم شود.   در خصوص صورت جلسه تفکیکی عرصه ، مالک   ازشهراداری نقشه تفکیک پلاک را تقاضا می کند و شهرداری پس از اخذ مدارک لازم (با توجه به مقرارات و ضوابط شهرداری) ،   نقشه مصوب را (موضوع…

مشاهده

صلح چیست؟

صلح چیست صلح به معنی صلح آشتی است و در علم حقوق یک نوع عقد است که ممکن است در مورد رفع اختلاف موجود ویا پیشگیری از اختلاف احتمالی در آینده ،در مورد معامله و غیر آن واقع شود .برای صحت صلح ،مانند سایر عقود طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را…

مشاهده

اقاله چیست

اقاله چیست

چنانچه طرفین بعداز تنظیم مبایعه نامه با رضایت قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند

 

در اصطلاح اقاله یا تفاسخ گویند .

 

فرضا شخصی مغازه خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز با

 

مذاکره با خریدار وجلب رضایت او هردو توافق کنند که معامله

 

را بر هم  بزنند این توافق را در بر هم زدن معامله (که به صورت دو طرفه است )اقاله یا تفاسخ می گویند .

 

مشاهده

اجاره نامه وضوابط آن

درتنظیم اجاره نامه لازم است مواردی درج شود تا علاوه بر اعتبار قانونی مانع بروز اختلافات   اساسی میان مالک ومستاجر شود این موارد عبارت اند از : نام ومشخصات شناسنامه ای موجر (اجاره دهنده)ومستاجر(اجاره کننده)با نشانی آن ها به   طور کامل و دقیق درج شود. مشخصات کامل مورد اجاره (عین مستاجره)در قرارداد به…

مشاهده
1 2