مقایسه ملک ها

املاک الهیه فرشته

املاک ایندگان

ملكی وجود ندارد!