اخبار و مقالات

افراد صنفی کالا – خدمات

افراد صنفی عرضه کننده کالا – خدمات

افراد صنفی عرضه کننده کالا – خدمات مکلف اند با الصاق

برچسب روی کالا ،یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد

خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد ،اعلام کنند.

هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها ،اجرت یا دستمزد باید به صورت حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی ،

تاریخ،مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد .

مجمع امور صنفی می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان،بعضی از صنوف یا

مشاغل را تا مبلغی معین ، یا برخی دیگر را که دادن صورت حساب برای آن ها مشکل است،از

دادن صورت حساب معاف کند.

افراد  صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند

باید از صورت حسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند .

فرد صنفی ،مسوول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارایه گردیده

با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورت حساب است.

صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلف اند:

/فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارایه می شود

در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند وبر مبنای

آن صورت حساب به مشتری تسلیم دارند .

/نر خ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب

به قسمتی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.

افراد صنفی مکلف اند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات

صنفی،انتظامی،بهداشتی،ایمنی،حفاظت،فنی و زیبا سازی محیط کار و دستور العمل های

مربوط به نرخ گذاری کالا ها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می گردد،رعایت و اجرا کنند.

افراد صنفی مکلف اند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن

خدمات به منازل و اماکن عمومی مراجعه می کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند

تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی ، نسبت به

صدور کارت شناسای عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.

افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات ، کالاها یا خدمات ، برخلاف واقع تبلیغ کنند.

در غیر اینصورت طبق ماده ۶۸ این قانون با آنها رفتار خواهد شد

در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذار کند

باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه در صورت واجد

شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات ، پروانه کسب متقاضی

باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند .

در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود،قیم می تواند

با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند

در صورت فوت صاحب پروانه کسب ، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است.

چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آن ها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، می توانند ظرف مدت دو سال

نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند، پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.