اخبار و مقالات

قانون نظام صنفی املاک

فرد صنفی املاک

افراد صنفی موظف اند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به

کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند

آیین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ

تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با

کسب نظر وزارتخانه های کشور، بهداشت،درمان وآموزش پزشکی و اداره

کل نظارت بر اماکن عمومی نا جا و مجامع امور صنفی

مراکز استانها تهیه وبه تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

 

کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آن ها استعلام

می کنند موظف اند ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت

استعلام نظر قطعی و نهای خود را اعلام دارند .

عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است .

 

صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد

شروط قانونی برای یک یا چند محل کسب بلا مانع است .در صورتی که

چند نفر یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند،

به طور مشترک مسوولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.

تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یک بار الزامی است

 

صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه

تخصصی و فنی مراجع ذی ربط به وسیله متقاضی است. اگر

متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد ،

حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد

صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط ،به نام متقاضی کافی است.

 

 

انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آیین نامه ای خواهد بود

که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت وبا هماهنگی وزارتخانه ها

و سازمانهای ذی ربط و نظر خواهی از مجامع امور صنفی

مراکز استان ها تهیه وبه تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

 

افراد صنفی مکلف اند در هر سال عوارض کسب و پیشه ،

حق عضویت اتحادیه (در صورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند

 

املاک آیندگان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.