اخبار و مقالات

قسمتهای اختصاصی و مشترک آپارتمانها

مشاعات اپارتمان

طبق ماده ۱و۲ قانون تملک آپارتمان ها مالکیت در آپارتمان های مختلف شامل دو قسمت است : قسمت های اختصاصی و

قسمت های مشترک

 

قسمت های مشترک :

عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان مخصوص نباشد وبه تمامی مالکان

به نسبت قسمت اختصاصی آن ها تعلق میگیرد

 

قسمت های اختصاصی:

عبارت از قسمت هایی است که در اسناد رسمی مالکیت ، مشخصات کامل و دقیق آن از جهت حدود متراژ موقعیت و غیره ، ملک

اختصاصی یک یا چند مالک باشد.

 

مشاعات اپارتمان
مشاعات اپارتمان

باتشکر :املاک آیندگان 

تلفن :۰۲۱۲۲۶۶۹۴۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.