اخبار و مقالات

گواهی عدم حضور

گواهی عدم حضوردردفترخانه

 

طبق توافق ،طرفین باید در تاریخ معین ودر ساعات اداری،در دفتر خانه ای که شماره آن در قرارداد ذکر شده است ،

حاضر شده و

کتبا آمادگی خود را برای انجام تعهد اعلام کننده ، فرضا خریدار

متعهد شده الباقی ثمن معامله را در دفتر خانه حاضر و پرداخت کند

و فروشنده مکلف شده، تمامی اسناد، مدارک و پاسخ استعلامات را از اداره های مختلف ارایه کند.

 

دفتر خانه معمولا تا پایان وقت اداری منتظر حضور طرف می ماند در صورت

حضور نیافتن گواهی عدم حضور شخص را صادر می کند و این گواهی برای

ارایه به دادگاه جهت اثبات تخلف طرف ، قابل استناد می باشد.

عدم حضوردردفترخانه

املاک آیندگان

تلفن : ۲۲۶۶۹۴۱۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.