اخبار و مقالات

صلح چیست؟

صلح چیست صلح به معنی صلح آشتی است و در علم حقوق یک نوع عقد است که ممکن است در مورد رفع اختلاف موجود ویا پیشگیری از اختلاف احتمالی در آینده ،در مورد معامله و غیر آن واقع شود .برای صحت صلح ،مانند سایر عقود طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را…

مشاهده

اقاله چیست

اقاله چیست

چنانچه طرفین بعداز تنظیم مبایعه نامه با رضایت قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند

 

در اصطلاح اقاله یا تفاسخ گویند .

 

فرضا شخصی مغازه خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز با

 

مذاکره با خریدار وجلب رضایت او هردو توافق کنند که معامله

 

را بر هم  بزنند این توافق را در بر هم زدن معامله (که به صورت دو طرفه است )اقاله یا تفاسخ می گویند .

 

مشاهده

اجاره نامه وضوابط آن

درتنظیم اجاره نامه لازم است مواردی درج شود تا علاوه بر اعتبار قانونی مانع بروز اختلافات   اساسی میان مالک ومستاجر شود این موارد عبارت اند از : نام ومشخصات شناسنامه ای موجر (اجاره دهنده)ومستاجر(اجاره کننده)با نشانی آن ها به   طور کامل و دقیق درج شود. مشخصات کامل مورد اجاره (عین مستاجره)در قرارداد به…

مشاهده
1 2