همه نوشته ها با برچسب: اجاره نامه وضوابط ان

اجاره نامه وضوابط آن

درتنظیم اجاره نامه لازم است مواردی درج شود تا علاوه بر اعتبار قانونی مانع بروز اختلافات   اساسی میان مالک ومستاجر شود این موارد عبارت اند از : نام ومشخصات شناسنامه ای موجر (اجاره دهنده)ومستاجر(اجاره کننده)با نشانی آن ها به   طور کامل و دقیق درج شود. مشخصات کامل مورد اجاره (عین مستاجره)در قرارداد به…

مشاهده