همه نوشته ها با برچسب: صلح چیست

صلح چیست؟

صلح چیست صلح به معنی صلح آشتی است و در علم حقوق یک نوع عقد است که ممکن است در مورد رفع اختلاف موجود ویا پیشگیری از اختلاف احتمالی در آینده ،در مورد معامله و غیر آن واقع شود .برای صحت صلح ،مانند سایر عقود طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را…

مشاهده