همه نوشته ها با برچسب: مشاعات اپارتمان

قسمتهای اختصاصی و مشترک آپارتمانها

مشاعات اپارتمان طبق ماده ۱و۲ قانون تملک آپارتمان ها مالکیت در آپارتمان های مختلف شامل دو قسمت است : قسمت های اختصاصی و قسمت های مشترک   قسمت های مشترک : عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان مخصوص نباشد وبه تمامی مالکان به…

مشاهده